UAB „ATENERGO“, Gedimino g. 31-1, LT72282, Tauragė, tel./faks. 8-446-71192, mob.tel. +370 689 73256, el. paštas: atenergo@gmail.com
                   
                             Lietuvos  Respublikos  įstatymai
             
                        Fiskalinė  aplinkaSvarbiausios fiskalinės priemonės, kurios tiesiogiai įtakoja atsinaujinančių energijos šaltinių vartojimą, yra šios:


Prievolė supirkti - Pagal Įpareigojimų teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas davimo taisykles tiekėjo licencijos turėtojai  ir visuomeninio tiekėjo licencijos turėtojai privalo iš gamintojų supirkti visą elektros energiją, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, nustatytomis kainomis ir parduoti ją savo vartotojams (Įpareigojimų teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas davimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 380).

Pirmenybė transportavimui - Įpareigojimų teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas davimo taisyklėse numatyta, kad kai tinklo laidumas ribotas, perdavimo tinklo operatorius turi užtikrinti pirmenybinį elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, transportavimą elektros perdavimo tinklais (Įpareigojimų teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas davimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 380).

Supirkimo kainos - Nuo 2008 m. yra nustatytos elektros energijos, pagamintos naudojant vėjo jėgainės išteklius, supirkimo kaina:
vėjo jėgainėms - 30 ct/kWh
(Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimo nr. 7 „dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“ dalinio pakeitimo).

Elektrinių prijungimo prie tinklų mokesčio nuolaida - Gamintojams, kurių elektrinėse elektros energijos gamybai naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, taikoma 40 % prisijungimo prie veikiančių energetikos įmonių tinklų mokesčio nuolaida (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo 2001 m. gruodžio 5 d. Nr. 1474).

Atleidimas nuo akcizo - Nuo akcizų už elektros energiją atleidžiama elektros energija, pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (įsigalios nuo 2010 m. sausio 1 d.) (LR Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymas).


EN
    Pradžia                  Apie mus                Paslaugos              Informacija              Kontaktai