UAB „ATENERGO“, Gedimino g. 31-1, LT72282, Tauragė, tel./faks. 8-446-71192, mob.tel. +370 689 73256, el. paštas: atenergo@gmail.com
                                                                                       
Europos Sąjungos parama ūkininkams   Jaunieji ūkininkai turi galimybę gauti ES paramą įsirengiant vėjo jėgainę, kurios nominalus galingumas gali siekti iki 250kW. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos I krypties  3 priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ (žr. 23 psl.) remiami vėjo jėgainių iki 250kW galingumo statybos projektai, jei tai susiję su žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) perdirbimu bei paruošimu realizuoti.

  Ūkininkai turi galimybę gauti ES paramą įsirengiant vėjo jėgainę, kurios nominalus galingumas gali siekti iki 250kW. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos I krypties  6 priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ (žr. 39 psl.) remiami vėjo jėgainių iki 250kW galingumo statybos projektai. Tačiau šioje priemonėje taikomas Europos Komisijos reglamento reikalavimas, kad pagaminta energija būtų naudojama tik savo gamybos reikmėms. Kitaip tariant, „žaliosios“ energijos gamintojai neturi teisės prisijungti prie tinklų ir parduoti perteklinę elektros energiją. Žemės ūkio ministras 2009 metų lapkričio 2 d. pasirašė įsakymą, kuriuo parama vienam projektui įsirengiant minėtas jėgaines padidinta iki 1 381 120 litų.  Parama taikoma valdos infrastruktūros plėtrai susijusiai su žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimu ar paslaugomis žemės ūkiu ir paruošimui realizacijai. Paramos intensyvumas – 40 – 60 proc.

  Pradedantieji plėtoti kaimo turizmo verslą ar šį verslą jau turintys asmenys pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos III krypties 3 priemonę  „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ į tinkamas išlaidas gali įtraukti nedidelių vėjo ir geoterminių jėgainių, hidroelektrinių, saulės kolektorių įrengimą.  Šios išlaidos priskiriamas prie infrastruktūros kūrimo projekto įgyvendinimo vietoje ir yra pripažįstamas tinkamomis finansuoti išlaidomis. Parama vienam projektui sudaro 690 tūkst. litų. Svarbu tai, kad elektros ir šilumos energija, gauta iš šių jėgainių, būtų naudojama tik projekto reikmėms.

  Ūkininkams, labai mažoms įmonėms, kaimo gyventojams parama statyti vėjo jėgaines teikiama pagal programos III krypties 1 priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ (žr. 132 psl.). Šiuo atveju Ūkininkas ne mažiau kaip 50% pagamintos elektros energijos turi parduoti. Taip pat tokios paramos gali tikėtis ir tie kaimo gyventojai bei labai mažos įmonės, kurie žemės ūkio veikla neužsiima. Šiems ne žemės ūkio subjektams kaimo vietovėse parama gali būti suteikta pagal 2 priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (žr. 139 psl.). Parama vienam projektui pagal šias abi priemones iki 2010 metų gruodžio 31 dienos siekia iki 1726400 litų, o paramos intensyvumas – iki 65 proc.  Vėjo jėgainės galingumas neribojamas.

Paramos teikimas sustabdytas.
EN
    Pradžia                  Apie mus                Paslaugos              Informacija              Kontaktai
Finansinė  parama  vėjo   jėgainės   statybai


LAAIF (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas):

   VšĮ "Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas" (toliau LAAIF) buvo įsteigta 1996 metais. Pagrindinis LAAIF uždavinys yra remti visuomeninį ir privatų sektorius, įgyvendinant aplinkos apsaugos projektus, mažinančius neigiamą ūkinės veiklos įtaką aplinkai, atitinkančius Lietuvos Respublikos Aplinkos Apsaugos Strategiją. Investicinius projektus LAAIF remia lengvatinių paskolų ir subsidijų forma. Remiami tik aplinkosauginio efekto tęstinumą užtikrinantys projektai.
Daugiau informacijos rasite čia.

Paramos teikimas sustabdytas.